Interim Management

Interim Management

Tijdelijke versterking voor uw onderneming

QRC Group Interim Management GmbH is het competence center voor Interim Management binnen QRC Group. Wij zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van interim managers en tijdelijke specialisten voor diverse industrieën en branches. QRC Group Interim Management biedt oplossingen voor situaties waarin specifieke expertise snel nodig is, of op korte termijn extra menscapaciteit moet worden opgeschakeld. Tijdelijk personeel kan flexibel en doelgericht worden ingezet, terwijl pas aan het einde van de maand wordt afgerekend. U heeft geen kosten vooraf en betaalt alleen de werkelijk gewerkte uren. Bovendien vermijdt u het risico van schijnzelfstandigheid.

Wanneer is het zinvol interim managers of tijdelijke specialisten / zzp-ers in te zetten?

In diverse situaties komen de voordelen van interim managers en specialisten goed tot hun recht:

 • bij het overbruggen van capaciteitsbottlenecks
 • voor taken gerelateerd aan fusies en overnames (M&A)
 • bij crisis en turn-around management
 • voor projectleiding (bijv. IT, constructie, machinebouw, research, productontwikkeling etc.)
 • als toegang tot tijdelijk benodigde specifieke kennis en expertise

Interim managers en specialisten bieden u een praktijkgeorienteerde oplossing voor taken die u op korte termijn moet uitvoeren. Naast meer strategische vraagstukken kan een interim manager ook operationele verantwoorlijkheden voor zijn rekening nemen en in tastbare resultaten omzetten. Met zijn expertise zorgt hij (of zij) bovendien voor een duurzame borging van kennis in uw organisatie. Door middel van tijdelijke specialisten heeft u flexibele toegang tot sleutelkwalificaties wanneer u die nodig heeft. Deze focus op concrete resultaten in combinatie met flexibiliteit biedt een aantrekkelijk alternatief voor klassieke consultancy.

Stoppen met „wij adviseren“

De diepere achtergrond van het success van interim managers en zzp-ers ligt in de ontnuchterende ervaringen van bedrijven met consultancies. „Consultancies beschikken over mensen met uitstekend ontwikkelde analytische en conceptionele vaardigheden, maar laten vervolgens als resultaat een adviesrapport achter: wij adviseren…“. Noodzakelijke maatregelen worden dan vaak niet omgezet, omdat de mensen, middelen of kennis voor de implementatie ontbreken. „En punt 2: Consultancies hebben de neiging ambitieuse doelen te definieren, die nadien niet kunnen worden omgezet.“ Interim managers daarentegen begeleiden het project totdat het afgesloten is.

Bron: Online artikel van 9. januari 2012 uit ZDF heute.de Wirtschaft, met materiaal van dpa.

QRC Group Interim Management GmbH

Met QRC Group Interim Management GmbH profiteert u van:

 • QRC vestigingen in de gehele Bondsrepubliek
 • Databank met uitgezochte Interim Managers, Freelancers / ZZP-ers
 • Eigen concept (methodes en team) voor kwaliteitsborging
 • Eigen concept (methodes, team, databank) voor screening en begeleiding
 • Management en consultants met zeer omvangrijke industriële ervaring

Waardoor onderscheiden wij ons?

 • QRC Group Interim Management GmbH bestaat uit een slagvaardig team, dat snel en flexibel op uw tijdelijke personeelsbehoefte reageert. Met behulp van onze brede branche kennis zijn wij in staat uw aanvraag doelgericht in te vullen.
 • Bij het begin van de opdracht wordt u een verantwoordelijke projectleider als directe aanspreekpersoon ter beschikking gesteld. Deze persoon begeleidt u tijdens het gehele project.
 • Wij nemen uitsluitend zorgvuldig geselecteerde, zeer ervaren en gekwalificeerde interim managers en specialisten in onze databank op, die bij een projectaanvraag persoonlijk door ons worden begeleid.
 • Integriteit staat bij ons voorop. Elk von onze kandidaten verplicht zich al tijdens de eerste selectie fase voor een specifiek project tot geheimhouding. Hierdoor is de vertrouwelijkheid van uw projectaanvraag verzekerd.

Uw voordelen bij de inzet van interim managers en interim specialisten:

 • Snelle beschikbaarheid / minimale formaliteiten
 • Korte inwerktijd / snelle omzetting van uw opgaven
 • Omvangrijke ervaring / constante prestaties
 • Management know how / focus op resultaten
 • Deskundigheid / kennisborging in uw organisatie
 • hoge mate van flexibiliteit / kostenefficientie en effectiviteit
 • uitsluiting risico van „schijnzelfstandigheid“

Wat is een Interim Manager?

Zogenaamde Interim Managers zijn freelancers / zzp-ers die dan inspringen, wanneer tijdelijk speciale competenties in een onderneming of snel extra menscapaciteit benodigd zijn. Belangrijk – in tegenstelling tot de klassieke consultancies zorgt een interim manager naast de meer strategische vraagstukken eveneens voor de operationele invulling daarvan. Wij onderscheiden tussen interim managers, die tijdelijk management taken invullen, en interim specialisten, die met hun expertise projecten begeleiden of beschikbare know how in uw onderneming verbreden of verdiepen.