Onze werkwijze

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Wij denken en handelen met de lange termijn in het achterhoofd, zowel voor uw onderneming als voor de door ons voorgestelde kandidaat. Tenslotte moet de kandidaat over het potentieel beschikken om samen met het bedrijf te groeien, om uw onderneming werkelijk duurzaam van zijn nieuwe medewerker te laten profiteren.

Bij QRC Group richten we ons uitsluitend op zoekopdrachten die we met de branche-specifieke kennis en werkervaring van onze Partners afdekken. Zo kunnen wij u met een gerust hart garanderen, dat we de high performers in uw markt snel identificeren, effectief aanspreken en weten hoe hun competentie profiel eruit behoort te zien. Dat is de sleutel tot een strategisch concurrentievoordeel voor onze klanten.

Exclusiviteit zorgt voor maximale controle over het recruitment proces. Alle kandidaten die wij identificeren en die op papier aan uw kwalitatieve eisen voldoen, worden door ons zorgvuldig voorgeselecteerd. Vervolgens stellen we uitsluitend de best passende kandidaten aan u voor.

Met behulp van een met u samen helder gedefinieerd profiel zoeken wij naar hoogwaardige kandidaten. Met onze kennis van de markt en onze rijke ervaring zijn we in staat kandidaten aan te spreken, die goed binnen uw organisatie passen en die zich werkelijk voor een langdurige carriere in uw onderneming interesseren.

Elk van de door ons voorgestelde kandidaten wordt zorgvuldig gebriefd. Hij of zij is op deze manier al in grote lijnen met uw onderneming, organisatie en bijzonderheden vertrouwd, en werkelijk gemotiveerd om met u te praten. Zo wordt „leegloop“ voor u en voor de kandidaat vermeden.

Onze dienstverlening voor uw zoekopdracht wordt door de projektleider persoonlijk uitgevoerd. Zijn/haar engagement zorgt daarbij voor continuiteit in de klantrelatie.

Ons honorarium is gerelateerd aan de complexiteit van uw zoekopdracht en de verwachte inzet om passende kandidaten te vinden. Dit betekent niet automatisch, dat er een direkte wisselwerking tussen het honorarium en het geplande salarispakket voor een positie bestaat. Tenslotte is het salaris alleen geen zuivere indicator voor de complexiteit van een vacature. Bovendien kunt u er zo zeker van zijn, dat wij objectieve maatstaven hanteren als het gaat om de salariseisen van een kandidaat.

Voorafgaand aan de opdracht leggen we met u de voorwaarden in een contract vast. Ons honorarium wordt daarna aan hand van de projectvoortgang afgerekend.